lunes, 2 de septiembre de 2013

2013-14 ikasturte hasiera. CURSO 2013-14


2013-14 IKASTURTEA. MATRIKULAZIOAK
NOIZ: IRAILAREN 3tik-13ra. ORDUA: 9,45etik-13,00ra
NON: ESKOLAKO BULEGOAN. (ELKARGUNEAN)

CURSO 2.013- 2.014. MATRICULACIONES
CUANDO: DEL 3 AL 13 DE SEPTIEMBRE. HORA: DE 9,45 A 13,00
DONDE: EN LA OFICINA DE LA ESCUELA. (EN EL ELKARGUNE)
IRAILAREN 18an, ORDU BEREAN TALDE, ORDUTEGI ETA ABARREI  BURUZ INFORMAZIOA.
EL 18 DE SEPTIEMBRE A LAS MISMAS HORAS SE DARÁ INFORMACIÓN SOBRE HORARIOS, GRUPOS, ETC.


2013-14 IKASTURTERAKO MATRIKULA IREKIA CEPA UROLA KOSTA HHIn
AZKOITIKO ZIRKULOA

Nola:
            Eskolara etorriz: NAN, Pasaportea... ekarriz (III GRADURAKO (1.-2. maila) matrikula eskaerarekin batera, eskola ibilbidearen dokumentazio akademikoa (Eskola liburua, OHO agiria …)

Eskeintza:

IRAKASKUNTZA ARAUTUA

Irakaskuntza arautua hiru mailan banatuta dago:
1. gradua Honen helburu nagusia pertsonon alfabetatze funtzionala da
2. graduaren  Helburua honako hau da: bizitzako maila guztietan parte hartze aktiboa bultzatzen lagunduko duten oinarrizko trebetasunak eta ezagutza finkatzea eta hezkuntza eta prestakuntza maila handiagoko ikasketen sarbidea ahalbideratzea.

3. graduaren helburua Bigarren Hezkuntzako titulua lortzeko beharrezkoa den ezagutza lortzea da.

IRAKASKUNTZA EZ ARAUTUA
+ 25 urtetik gorakoentzat EHUrako sarbide-probaren prestakuntza.
+ 45 urtetik gorakoentzat EHUrako sarbide-probaren prestakuntza.
+ Goi Mailako Heziketa Zikloetarako sarbide-probaren prestakuntza.

 

PRESTAKUNTZA PROGRAMAK

Egun honako bost programa hauek ematen dira.

Beste Zirkuloetan:

+ Europako arte eta kulturaren historia. (Eleberri historikoen irakurketa eta solasaldia eginez)

+ Espainiar Literatura

Bertan: Tertulia eta oinarrizko informatika.

+ Oinarrizko ingelesa.

+ Oinarrizko frantsesa.

 ATZERRITARRENTZAKO GAZTELANIA eta EUSKARA

Gizartean eta lan-munduan harremanak izateko beharrezkoa den komunikazio gaitasuna lortzea du helburu.
           
 CEPA Urola Kosta HHI: MATRÍCULA ABIERTA PARA EL CURSO 2013/2014
CIRCULO DE AZKOITIA

Cómo:
            En la escuela: Traer un documento de identificación DNI, Pasaportea...
(Para Graduado de Secundaria traer libro de escolaridad ,Título de EGB o equivalente).


Oferta:

ENSEÑANZA REGLADA

GRADO I   El objetivo fundamental es el logro de la alfabetización funcional.
GRADO II El objetivo es el de consolidación de conocimientos y habilidades fundamentales que permitan potenciar la participación activa en todos los órdenes de la vida y facilitar el acceso a superiores niveles educativos y formativos.
GRADO III  Tiene por finalidad alcanzar los aprendizajes necesarios para obtener el título de GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA.

ENSEÑANZA NO-REGLADA

+ Preparación para la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
+ Preparación para la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 45 años.
+ Preparación para la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior..

 

PROGRAMAS FORMATIVOS

Se ofertan estos 5 programas.

EN LOS OTROS CÍRCULOS:

+ Historia del arte y la cultura europea. (Por medio de la lectura y tertulia de novelas históricas)

+ Literatura española.

EN AZKOITIA:
+ Inglés Básico.
+ Francés Básico.
+ Informática.

Euskara y español para extranjeros

El objetivo es adquirir las herramientas de comunicación necesarias para relacionarse laboral y socialmente.


No hay comentarios:

Publicar un comentario